Penetrometrie

Penetrometrie

În conformitate cu standardele europene s-au armonizat standardele românești  cu privire la cercetări „in situ” ale terenului de fundare prin ȋncercări de penetrare dinamică , ca parte a ȋncercărilor și cercetării geotehnice. Determinările „in situ” a rezistenţei rocilor ȋn special moi și foarte moi se realizează prin penetrometrie, cu ajutorul unui berbec de masă dată care cade de la o ȋnălţime prestabilită. Sunt incluse patru procedee, care acoperă un spectru larg de energie specifică de batere pe lovitură:

  • ȋncercare de penetrometrie dinamică ușoră (P.D.U.) – ȋncercare efectuată cu masa cea mai mică din gama de penetrometre dinamice;
  • ȋncercare de penetrare dinamică medie (D.P.M.) – ȋncercare efectuată cu masa medie din gama de penetrometre dinamice;
  • ȋncercare de penetrare dinamică grea (Standard Penetration Test – S.P.T.)
  • ȋncercare efectuată cu masa de la medie la foarte grea din gama de penetrometre dinamice;
  • ȋncercare de penetrare dinamică foarte grea (D.S.P.H) – ȋncercare efectuată cu masa cea mai mare din gama de penetrometre dinamice;

Rezultatele ȋncercărilor sunt adoptate ȋn special pentru determinarea calitativă a unui profil de teren ȋmpreună cu cercetări directe sau pentru o comparare relativă a altor ȋncercări „in situ”. Ele pot fi folosite de asemenea pentru determinarea proprietăţilor de rezistenţă și de deformaţie a „pământurilor” ȋn general fără coeziune, dar și ȋn „pământuri” cu granulaţie fină, prin corelaţii adecvate. Rezultatele penetrometriei pot fi utilizate complementar cu cele din studiul geotehnic și pentru a determina adâncimea straturilor geologice foarte dense, de exemplu pentru a stabili lungimea piloţilor purtători pe vârf și pentru a detecta rocile foarte slabe, umpluturi care prezintă cavităţi sau goluri umplute.

Pe planul de situaţie se marchează poziţia forajului de penetrare dinamică continuă cu con. Pe baza datelor prezente în anexe, conform normativelor ȋn vigoare se  calculează prin relaţii corelative  ce ţin cont de caracteristice fizico-mecanice ale pământurilor, rezistenţa la penetrare dinamică Rd(daN/cm2), respectiv capacitatea portantă.

Rezultatele obţinute din teren prin penetrometrie sunt prezentate sub formă de diagrame atât pentru numărul de lovituri necesare pentru pătrunderea conului pe intervale prestabilite, cât şi pentru rezistenţa la penetrare dinamică-Rd şi prezintă o imagine a  variaţiei cu adâncimea a rezistenţei la penetrare a pământului, respectiv a capacităţii portante a terenului de fundare.

Mai jos aveti si o prezentare video a modalitatii mecanizate prin care se poate realiza o penetrometrie.

Cere oferta de pret!
SUNA ACUM!