Studii Geotehnice

Pentru informatii rapide legate de pretul si durata de executie a unui studiu geotehnic va recomandam sa sunati pe 0729928317.

Studiul geotehnic este o documentaţie tehnică necesară la construirea, extinderea sau consolidarea unui obiectiv, în vederea furnizării informaţiilor necesare proiectării acestuia, obţinută după parcurgerea etapelor următoare:   cercetarea  terenului de fundare,  prin  executarea  unuia sau mai multe foraje geotehnice, prelevarea de probe tulburate și netulburate  și cercetarea specifica “in situ” urmată  de analizarea  probelor ȋntr-un laborator atestat  și realizarea ȋn final a documentaţiei  tehnice. Toate acestea formează în final un studiu geotehnic.

Studiul geotehnic  este o parte componentă a documentaţiei tehnice necesare autorizării executării lucrărilor de construcţie, conform  cu  Legea nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată,  cu modificarile și completările ulterioare.

Cu  toate acestea, studiul geotehnic , sau studiul geo de multe ori adresat, este o denumire informală pentru mai multe tipuri de documentaţii geotehnice. Astfel, acestea se ȋmpart în:

 1. Avize geotehnice preliminare pentru fazele preliminare de proiectare.
 2. Studii geotehnice pentru proiectul de autorizare de construire (P.A.C.)
 3. Studii geotehnice de detaliu pentru faza de execuţie
 4. Monitorizare geotehnică

Dacă doriti un studiu geotehnic, sau doar vreţi să ştiţi mai multe despre un studiu geo, va rugăm să daţi click pe fiecare categorie în parte pentru a afla mai multe detalii despre ea: destinaţie, cuprins, particularităţi.

Documentaţiile geotehnice se întocmesc pentru construcţii civile (case, blocuri, cladiri de birouri, şcoli, gradinite, spitale), industriale (hale, fabrici, depozite, silozuri), agrozootehnice, energetice(centrale eoliene, panouri solare, hidrocentrale), miniere, de telecomunicaţii, edilitare şi de gospodărie comunală (reţele de apă, gaze, canalizare), pentru construcţii de căi ferate, pentru drumuri, sisteme rutiere, aeroportuale, poduri, tunele,  pentru construcţii de porturi, şantiere navale şi platform marin,  pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice, pentru ȋmbunătăţiri funciare, precum şi pentru orice alte categorii de construcţii. De asemenea, documentațiile geotehnice sunt efectuate şi pentru  lucrări de imbunătăţire a stabilităţii terenului prin piloţi, ancore sau ziduri de sprijin, pentru depozite de gunoi sau steril sau pentru cariere.

Ce informaţii trebuie furnizate pentru un studiu geotehnic? 

Preţul, durata şi realizarea unui studiu geotehnic depind toate de foarte multe detalii, pe care le vom prezenta în continuare. Vă rugăm să le citiţi cu atenţie, şi în momentul în care ne contactaţi pentru o cerere de ofertă de studiu geotehnic, să ne precizaţi cât mai multe din aceste detalii pentru a vă putea da încă de la primul răspuns o ofertă corectă şi precisă. Iată aşadar care sunt elementele care determină preţul, durata şi realizarea unui studiu geo:

 • Lungimea şi lăţimea construcţiei proiectate – determină în primul rând numărul de foraje geotehnice efectuate;
 • Regimul de înălţime – subsol, demisol, număr etaje complete şi restrase, toate acestea determină mai ales adâncimea forajelor geotehnice ce se vor efectua;
 • Destinaţia construcţiei – în cazul unei construcţii care cuprinde de exemplu  componente ce transmit vibraţii terenului de fundare sunt necesare măsuri speciale de executare a studiilor geotehnice;
 • Suprafaţa terenului – orizontală, ȋnclinată, dacă se află ȋn apropierea unor râuri, clădiri industriale sau de interes public;
 • Înclinaţia terenului – cu precizarea poziţiei contrucţiei faţă de panta terenului;
 • Existenţă calcan – pereţii comuni cu alte construcţii şi numărul lor influenţează de asemenea realizarea unui studiu geotehnic;
 • Apropierea de apă – curgătoare sau nu;
 • Locaţia geografica – determină ȋn principal momentul ȋn care putem veni să efectuăm forajele geotehnice;
 • Sursa fondurilor de construire – de exemplu, dacă se folosesc fonduri europene  documentaţia este modificată conform unor alte cerinţe;

Costul şi durata unui studiu geotehnic, mai complex, pentru fiecare client este aproximativ la fel, fie că acesta este din Bucureşti, Iaşi, Braşov, Timişoara, Cluj, Craiova sau Constanţa sau de oriunde altundeva din România.

  Care sunt etapele realizării unui studiu geo?

Realizarea unui studiu geotehnic trebuie tratată cu cea mai mare atenţie, pe măsura importanţei documentaţiei geotehnice. Astfel, cele mai importante etape sunt următoarele:

 • Furnizarea informaţiilor necesare demarării studiului geotehnic. Este necesar  ca în momentul efectuării studiului geotehnic să fie furnizate  toate informaţiile menţionate mai sus. În plus, ca documente ce trebuie predate inginerului geotehnician mai menţionăm tema de proiectare iar ȋn lipsa acesteia: actul de proprietate al terenului, schiţa cadastrală, schiţa de ȋncadrare ȋn zonă cu curbe de nivel sau cote topografice, certificatul de urbanism. Pentru constructii existente la care se fac modernizari, recompartimentari, extinderi mai trebuie furnizate și relevee ale  construcţiei existente și precizarea dacă va fi lipită la calcan de o altă construcţie.
 • Stabilirea modalităţilor de realizare a studiului geotehnic. Pe baza informaţiilor furnizate de mai sus, se stabilesc numărul de foraje geotehnice, adâncimea lor, echipamentele folosite şi termenul de execuţie, iar toate acestea se concretizează în oferta finală oferită.  În momentul în care aceasta este acceptată de către beneficiar, se poate trece la următoarea etapă a studiului geotehnic.
 • Executarea forajelor geotehnice. După ce acceptarea ofertei de studiu geotehnic s-a concretizat printr-un acord verbal sau, în cazul lucrărilor de mare anvergură, printr-un contract şi plata unui avans eventual, echipa condusă de inginerul geotehnician se prezintă la amplasament pentru efectuare forajelor geotehnice. În timpul acestora se vor preleva probe tulburate sau netulburate şi, opţional, de apă, se va nota stratificaţia, infiltraţiile de apă, nivelul  pânzei freatice şi se vor efectua cercetări “in situ” prin penetrometrie (despre petrometrie puteţi afla mai multe informaţii aici) sau lucrări geofizice funcţie de caz;
 • Analiza probelor in laboratorul geotehnic. După efectuarea forajelor geotehnice, următoarea etapă în realizarea studiului geotehnic constă în analiza probelor prelevate intr-un laborat atest pentru identificarea  paremetrilor geomecanici  precum: granulozitate (STAS 1913/5-85), umiditate naturala (STAS 1913/1-82), plasticitate(STAS 1913/4-86), limita de curgere, limita de framantare, indice de plasticitate, indice de consistenţă, indici de structură (STAS 1913/3-76): greutate volumetrică, porozitate, indice de porozitate, gradul de umiditate, caracteristici contractile(STAS 1913/12-88), compresibilitate(STAS 8942/1-89), modulul de compresibilitate, coef de tasare specificǎ, tasarea specifică la inundare, forfecare directă.
 • Realizarea documentaţiei geotehnice. Aceasta este etapa ȋn care ia formă studiul geotehnic, prin interpretarea tuturor informaţiilor acumulate până acum pe teren și ȋn laborator. Aici contează foarte mult experienţa geologilor implicaţi ȋn realizarea documentatiei geotehnice, care se va finaliza cu recomandări și concluzii.
 • Predarea studiului geotehnic beneficiarului în format tipărit. Finalizarea realizarii studiului geo se face prin predarea documentaţiei către beneficiar. In mod standard aceasta este ȋn format fizic, ȋnsă la cererea clientului aceasta poate fi și ȋn format electronic sau într-o limbă străină.  De asemenea, ȋn cazul lucrărilor de mare anvergură, predarea lucrării va fi insoţită şi o prezentare in faţa ȋntregii echipe tehnice de proiect.
 • Consilierea post-realizare a studiului geotehnic. Pentru că dorim ca serviciile pe care le oferim să fie cele mai bune, după predarea studiului geotehnic rămânem la dispoziţia clientului pentru a răspunde nelămurilor acestuia şi a celorlalţi participanţi la construirea obiectivului. Nu în cele din urmă ne vom prezenta la verificarea naturii terenului de fundare ȋnainte de turnarea betonului ȋn excavaţie, la terminarea șăpăturii.

Abia în acest moment, munca noastră va fi completă, asigurându-ne la final, printr-o evaluare detaliată că studiul geotehnic pe care l-am făcut a atins nivelul de exigenţă pe care ni-l dorim, încercând în acelaşi timp să găsim metode mai bune prin care vom putea să-l îmbunătăţim în viitor.

Cere oferta de pret!
SUNA ACUM!