Studiu Hidrogeologic

 Ce este un studiu hidrogeologic?

Pentru o oferta de pret pentru un studiu hidrogeologic sunati pe 0729928317 sau folositi pagina de contact.

Studiul hidrogeologic, folosind o exprimare cât mai simplă,  constă în principal în determinarea caracteristicilor surselor de apă existente, la fel cum un studiu geotehnic  constă în determinarea caracteristicilor pâmântului de fundare. Mai pe scurt, dacă un studiu geotehnic îţi spune în ce condiţii poţi construi, studiile hidrogeologice îţi spun în ce condiţii poţi asigura o alimentare cu apă din surse subterane sau de la suprafaţă .

Realizarea unui studiu hidrogeologic decurge în modul următor. În primul rând, sunt analizate forajele hidrogeotehnice existente sau se efectuează unele noi şi ȋn funcţie de rezultatele analizei efectuate prin studiu hidrogeologic se proiectează noi foraje de alimentare cu apă sau se propun măsuri de restaurare, conservare sau exploatare a celor existente. Studiile hidrogeologice acoperă întreaga gamă de activităţi ce necesită alimentarea cu apă, de la rezidenţial la mică industrie, trecând prin zone cu clădiri de birouri, zone de recreere, pavilioane cu utilităţi polivalente şi altele.

În domeniul apei potabile, sursa acesteia este de cele mai multe ori subterană, prelevarea realizându-se prin puţuri forate de mică sau mare adâncime. Acestea sunt  evidenţiate în studiul hidro ca număr, ca stare de funcţiune: funcţionale partial, funcţionale total sau nefuncţionale. Amplasarea acestora pe suprafaţa aflată ȋn tema studiului hidrogeologic este prezentată într-un plan topografic.  Sunt prezentate în studiile hidrogeologice adâncimile puţurilor, coloanele litologice cu detaliile lor tehnice, data forării lor, creşterea şi diversificarea capacităţilor de producţie care au dus şi la creşterea necesarului de apă.

Se calculează necesarul pentru nevoile estimate de consum de apă (considerând tendinţele materializate în PUZ-ul aprobat sau în cadrul temei de proiect), care puţuri rămân necesare, care vor fi reparate, şi câte se vor adăuga de rezervă. Unele puţuri vor fi dezafectate, decizia urmând a fi luată odată cu definitivarea planurilor de dezvoltare din etapele viitoare.

Din analizele efectuate  va rezulta dacă apa captată din subteran este de o calitate bună, foarte bună (respectă toţi indicatorii de calitate pentru apa potabilă prevăzuţi de Legea 458/2002 modificată prin Legea 311/2004) şi ca atare nu necesită tratare în vederea potabilizării ci doar dezinfecţie, sau prezintă probleme de calitate.

Principalul ţel al realizării investiţiei în captarea subterană este de a asigura beneficiarul că aşa cum este realizată în acest moment captarea poate susţine dezvoltarea plănuită. Sau, în cazul în care nu se ajunge la concluzia că o poate susţine, să se propună măsurile necesare pentru a o aduce la capacitatea necesară, luând în considerare şi etapizarea investiţiilor propuse. În general, în ceea ce priveşte captarea în întregul său, se doreşte ca prin studiului hidrogeologic să se evalueze starea stratului acvifer, nivelul hidrostatic şi hidrodinamic, denivelarea indusă de exploatarea puţurilor existente prin evaluarea razei de influenţă a fiecărui puţ la funcţionarea în regim optim.

De asemenea se vor determina debitele optime de exploatare pentru puţuri utilizându-se atât datele existente privind comportamentul puţurilor aflate în funcţiune cât şi testele specifice suplimentare ce vor fi considerate necesare pentru obţinerea de date sigure calitativ şi suficiente cantitativ.

Se doreşte de asemenea ca  studiul hidrogeologic să stabilească starea fizică a puţurilor existente (atât pentru coloana filtrantă cât şi pentru pompe, tubulatură etc) şi să recomande acolo unde este cazul lucrările necesare pentru ca puţurile să poată fi funcţionale în continuare la capacitatea ce se va determina ca fiind optimă. Analiza calităţii apei captate este un alt punct important, concluziile acestor analize trebuind să confirme sau să infirme informaţiile actuale conform cărora calitatea apei este foarte bună. Pe baza acestor analize se va stabili exact necesitatea tratării apei într-un fel sau în altul.

 De ce este nevoie şi cât costă un studiu hidrogeologic?

În primul rând, importanţa unui studiu hidrogeologic este una foarte mare, acesta putând duce la economii de mii sau zeci de mii de euro ori, în absenţa studiului hidrogeologic la pierderi la fel de mari. Dacă vrei să construieşti o fabrică de bere nu ai vrea să afli după ce ai cumpărat deja terenul, că structura acviferului nu-ţi permite un debit suficient de mare pentru nevoile tale. Chiar dacă aveţi o casă mică de locuit, este neplăcut să aflaţi atunci când efectuaţi un puţ de alimentare cu apă că primele straturi sunt poluate iar puţul trebuie forat mult mai adânc pentru a avea o apă de calitate, asta evident cu o creştere semnificativă de costuri. Un studiu hidrogeologic înainte de achiziţionarea terenului ar fi fost o investiţie benefică.

Preţul unui studiu hidrogeologic depinde de existenţa şi numărul forajelor hidrogeotehnice, numărul de analize efectuate, stratul acvifer dorit a se exploata, necesarul de apă dorit şi tipul acestuia. Evident, în momentul în care, decideţi să efectuaţi şi un puţ de apă tot cu firma noastră, valoarea studiului hidrogeologic va reprezenta un discount din preţul pentru realizarea puţului de apă.

“De câte tipuri sunt documentații hidrogeologice ?

– Studii hidrogeologice preliminare pentru alimentarea cu apă din sursă subterană ce cuprind : consideraţii generale, consideraţii tematice, consideraţii despre amplasament, lucrări executate anterior, date geomofologice, date geologice, hidrogeologia zonei : complexul acvifer de suprafaţă, medie şi mare adâncime, concluziile şi propunerile de lucrări plus anexele grafice.

– Studii hidrogeologice privind dimensionarea zonelor de protecţie sanitară a captării de apă din surse subterane, ce cuprind : introducere, consideraţii geomorfologice, geologice şi hidrogeologice, date despre alimentarea existentă, caracteristici tehnice ale instalaţiilor de captare, reglementări legislative privind instituirea zonelor de protecţie sanitară, dimensionarea zonelor de protecţie sanitară, stabilirea perimetrului de protecţie sanitară, concluziile şi anexele grafice.

Măsurătorile şi observaţiile la foraje hidrogeologice de observaţie oferă următoarele informaţii:

 • cunoaşterea resurselor de apă prin reţeaua de observaţii;
 • monitoringul cantitativ şi calitativ al apelor;
 • urmărirea poluării ȋn jurul zonelor industriale;
 • caracterizarea corpurilor de apă prin cunoaşterea parametrilor cantitativi si calitativi pe baza datelor ce se obţin din reţeaua hidrogeologică cu un număr ales de foraje, pentru măsuratori de nivel şi indicatori fizico-chimici;
 • executarea de foraje piezometrice pentru observarea nivelului hidrostatic;

Epuismente

Acestea urmăresc :

 • urmărirea nivelului apei subterane, a presiunii apei din pori ;
 • determinarea efectelor epuismentelor față de starea terenului şi influenţa lor asupra construcţiilor existente şi a celor ȋn curs de execuţie (de exemplu dacă se doreşte reducerea efectelor pânzei freatice asupra parcărilor subterane);
 • interpretarea datelor obţinute pe perioade de timp scurte şi lungi;
 • şi în cele din urmă, trebuie precizat că ar fi foarte bine dacă  ar exista un studiu hidrogeologic pe amplasamentul forajelor de epuisment.

“Ce cuprinde un studiu hidrogeologic ?

Studii hidrogeologice se compun în mare din următoarele elemente principale:

 • executarea, după caz, de puţuri de apă prin foraje de mică,medie şi mare adâncime;
 • cercetări efectuate prin foraje şi pompări;
 • inventarierea surselor de apă subterană cu caracteristicile hidrologice respective;
 • evaluarea stării stratelor acvifere;
 • determinarea nivelului hidrostatic;
 • determinarea nivelului hidrodinamic;
 • determinarea denivelării;
 • evaluarea razei de influenţă a puţurilor de apă;
 • determinarea debitelor optime de exploatare;
 • identificarea stării fizice a puţurilor existente (pentru coloana filtrantă, pompe, tubulatură);
 • analize chimice (amoniac, nitriţi, nitraţi, substanţe organice, turbiditate, duritate, cloruri, pH, conductivitate, clor rezidual, etc.), analize bacteriologice.

“Dacă aveţi nelămuriri legate de studiile hidrogeologice sau doar vreţi să  aflaţi mai multe detalii, vă rugăm să ne contactaţi.

Cere oferta de pret!
SUNA ACUM!