Monitorizare Geotehnica

Monitorizare geotehnica

Monitorizare geotehnică a execuţiei unei construcţii, are scopul de a asigura că lucrările de construcţii legate de terenul de fundare sunt realizate ȋn conformitate cu proiectul tehnic, pentru a se putea dispune, dacă este necesar, adaptarea detaliilor de execuţie pe măsura avansării lucrărilor, ȋn funcţie de condiţiile geotehnice ȋntâlnite și de comportarea construcţiei ȋn faza de execuţie. Se ȋntocmesc note de sinteză a monitorizării geotehnice precum şi note privind comportarea lucrării ȋn curs de execuţie şi a vecinătăţilor.

Raportul de monitorizare geotehnică a execuţiei cuprinde notele de sinteză a monitorizării geotehnice (ȋn primul rând, natura și caracteristicile terenurilor ȋntâlnite și compararea cu previziunile), precum și note privind comportarea lucrării ȋn curs de execuţie și a vecinătăţilor.

Investigarea de control trebuie efectuată, ȋn mod normal, de elaboratorul studiului geotehnic, la comanda beneficiarului și a proiectantului lucrării. Metodologia aplicată va fi funcţie de caracteristicile construcţiei și ale terenului de fundare. În cadrul acesteia un rol important revine urmăririi tasării construcţiilor ȋn timpul execuţiei și exploatării ei. Pentru aceasta se plantează mărci și repere cu citire iniţială(de reperaj) și citiri periodice. Mărcile se fixează pe construcţia care se tasează, iar reperele sunt pasate ȋn afara zonei de influenţă a construcţiilor.

Importanţa monitorizării geotehnice se are ȋn vedere de către proiectantul general și de beneficiar, ȋn vederea stabilirii ȋn timp util a măsurilor necesare, ȋn cazul constatării unor neconcordanţe ȋntre valorile deformaţiilor estimate prin proiectare și cele reale, care ar putea provoca avarierea sau distrugerea construcţiei existente și a influenţelor acesteia asupra construcţiilor ȋnvecinate.

Pentru fiecare construcţie la care se efectuează o monitorizare geotehnică  se va ȋntocmi  un dosar ce va face parte din cartea tehnică a construcţiei. Acesta va cuprinde o copie a studiului geotehnic sau a studiilor geotehnice, o copie a planurilor fundaţiilor și a planurilor din care rezultă structura de rezistenţă, rezultatele diferitelor măsurători, fișe de măsurători, grafice ale tasărilor și fișe sintetice ale tasărilor, note privind comportarea lucrării ȋn curs de execuţie, note de sinteză a monitorizării geotehnice.

Cere oferta de pret!
SUNA ACUM!