La Ce Foloseste Un Studiu Geotehnic?

Un studiu geotehnic se ȋntocmește pe baza legislaţiei ȋn vigoare, atât pentru construcţii noi (construcţii civile, industriale și agricole, căi ferate, drumuri, poduri, amenajări hidrotehnice, ȋnbunătăţiri funciare și dezvoltare rurală) cât și pentru construcţii existente la care urmează a se efectua o recompartimentare, extindere sau supraetajare pe baza  unei liste foarte lungi de STAS-uri, normative, ghiduri, instrucţiuni, SR En-uri, și este necesar pentru siguranţa ȋn exploatare a construcţiei, a asigurării trăiniciei ei și a ȋmpiedicării apariţiei unor elemente nedorite care să afecteze rezistenţa și temeliile construcţiilor  existente sau viitoare.

Prelevarea de probe geotehnice netulburate si tulburate din fiecare foraj în functie de constitutia litologicǎ duce la o serie de analize geotehnice, determinate de asemenea de constituţia litologică, ce oferă următoarele informaţii:

-Granulozitate (STAS 1913/5-85)

-Umiditate naturala (STAS 1913/1-82)

-Plasticitate(STAS 1913/4-86)

-limita curgere

-limita framantare

-indice plasticitate

-indice consistenta

-Structura (STAS 1913/3-76)

-greutate volumetrica

-porozitate

-indice de porozitate

-gradul de umiditate

-Caracteristici contractile(STAS 1913/12-88)

-Compresibilitate (STAS 8942/1-89)

-Modulul de compresibilitate

-Coef de tasare specificǎ

-Tasarea specifica la inundare

-Determinări ȋn laborator a rezistenţei la forfecare:

-ȋncercare de forfecare simplă

-ȋncercare de forfecare prin torsiune

-ȋncercare de forfecare prin compresiune

Geotehnicianul prezintă ȋn studiul geotehnic, valorile presiunilor pe terenul de fundare, deformaţiile terenului de fundare provocate de mișcări tectonice, mișcări seismice, alunecări de teren, contracţii și umflări ale argilelor, umezirea pământurilor macroporice sensibile la umezire, lichefierea nisipurilor, situaţia hidrogeologică din amplasament.

În final, pe baza tuturor acestor informaţii preţioase, inginerul structurist proiectează fundaţia noului obiectiv şi evident restul elementelor de rezistenţă.

Cere oferta de pret!
SUNA ACUM!