De Ce Este Important Un Studiu Geotehnic?

Orice construcţie realizată la suprafată sau ȋn subteran (indiferent de dimensiuni, importanţa, scop, utilizare) are ca obiect de studiu terenul de fundare reprezentat de rocile identificate de la suprafaţă spre adâncime (impropriu numite de practica geotehnică-„pământ”).

Chiar ȋnainte de achiziţionarea unei suprafeţe de teren este recomandabil a se efectua un studiu geotehnic pentru ca achizitorul să cunoască implicaţiile ulterioare de natură tehnică și financiară la care trebuie să facă faţă pentru trăinicia viitoarei construcţii. Sunt destul de dese situaţiile ȋn care sunt achiziţionate terenuri ȋn zone cu diferite probleme și ulterior costurile de realizare și ȋntreţinere a construcţiilor nemulţumește proprietarul terenului.

Considerăm că trebuie știut foarte bine (dacă nu ȋnainte de cumpărarea terenului, obligatoriu ȋnainte de ȋnceperea proiectării) câteva elemente necesare: natura terenului de fundare, stabilirea tipului de fundare, a modului de fundare, a condiţiilor de fundare, deoarece fundaţia este elementul de construcţie care se află ȋn contact direct cu terenul de fundare (și obligatoriu acesta trebuie să fie terenul bun de fundare). În acest scop sunt necesare determinări cu mijloace adecvate, efectuate pe teren(etapa I) și ȋn laborator(etapa II). Întocmirea studiului geotehnic (etapa III), reprezintă o ȋmbinare ȋntre:

  • experienţa practică a geotehnicianului, care știe să aleagă, să aibă spirit de observaţie și să urmărească metodica de cerecetare pe care o alege pe teren, funcţie de geologia locală și regională, incluzând elemente de ordin stratigrafic, litologic, tectonic și de geneză a formaţiunilor din zona amplasamentului studiat.
  • obţinerea unor rezultate de laborator cât mai apropiate de valorile parametrilor geomecanici din starea naturală, nederanjată din teren.
  • experienţa acumulată ȋn sintetizarea tuturor informaţiilor de teren, laborator și corelarea acestora cu solicitarea beneficiarului din tema de proiectare.

Suntem convinşi însă, că cei care sunt deja pe acest site şi l-au parcurs cu grijă, deja au conştientizat importanţa unui studiu geotehnic. Insa mai jos, aveti si un clip video in care prezentam mai multe avantaje in realizarea unui studiu geotehnic.

Cere oferta de pret!
SUNA ACUM!