De Ce Depinde Pretul Unui Studiu Geotehnic?

Preţul studiului geotehnic depinde în primul rând de tipul de construcţie, de dimensiunile construcţiei ȋn plan orizontal și vertical, pentru care va fi utilizat: clădiri de producţie (uzine, fabrici, ateliere), clădiri pentru deservirea activiţăţii industriale (magazii, rezervoare, centrale termice, silozuri, bazine), clădiri pentru adăpostirea animalelor, construcţii legumicole (sere, răsadniţe), clădiri pentru adăpostirea inventarului agricol, a produselor agricole (ateliere, remize, magazii), căi de comunicaţii, poduri, tuneluri, viaducte, construcţii hidrotehnice, coșuri de fum, turnuri de televiziune și de radiolocaţie, conducte de apă, conducte de gaze, canalizări, linii de transport energie electrică, turbine eoliene.

În funcţie de aceste tipuri, se propun de către geotehnician lucrările de teren și tipul de analize ce se vor efectua ȋn laborator. Pământurile dificile de fundare necesită suplimentarea lucrărilor de teren (număr de foraje, adâncime foraje), a numărului de analize, o creştere a complexităţii acestora, la care se adaugă metode de cercetare geotehnice „in situ”. Suplimentar, cercetarea geotehnică se va completa prin metode geofizice (electrometrie, seismică).

Pentru zonele de deal și munte unde sunt frecvent ȋntâlnite alunecări de teren, trebuie ca prin cercetarea terenului să se ajungă la o foarte bună cunoaștere a condiţiilor geotehnice existente ȋn vederea găsirii soluţiilor tehnico-economice de proiectare: stabilizare versanţi, proiectări de taluze și analiza stabilităţii lor. A proiecta un taluz ȋnseamnă a determina panta și ȋnălţimea ȋn condiţii de stabilitate asigurată. Alunecările de teren și taluzele reprezintă o problemă grea pentru construcţiile de drumuri, căi ferate, pentru construcţii hidrotehnice, lacuri de acumulare sau păstrăvării.

In contextul celor de mai sus rezultă că preţul unui studiu geotehnic variază ȋn limite foarte largi, și este funcţie de ce fel de construcţie există sau de ce fel de construcţie urmează a fi executată. Astfel, preţul unui studiu geotehnic poate varia de la câteva sute de lei până la mii sau chiar zeci de mii de lei.

Aşadar, cât costă un studiu geotehnic? Răspunsul în final e simplu: depinde. Vizitaţi pagina de contact pentru a ne da informaţiile de care avem nevoie pentru a vă putea face o ofertă. Tot în pagina de contact veţi găsi şi o listă cu acele informaţii esenţiale.

Mai jos aveti si un clip video cu informatiile pe care trebuie sa le furnizezi pentru a obtine un pret corect:

Cere oferta de pret!
SUNA ACUM!