Pentru Ce Tipuri De Constructii Se Face Un Studiu Geotehnic?

Pentru ce tipuri de constructii se face un studiu geotehnic?

Precum spuneam deja pe site, studiul geotehnic se întocmeşte atât pentru construcţii noi cât şi pentru construcţii existente la care urmează a se efectua o extindere, supraetajare sau recompartimentare. În ceea ce priveşte construcţiile pentru care se face un studiu geotehnic, acestea pot fi încadrate în:

Clădiri civile sunt considerate clădirile de locuit individuale sau colective, clădirile publice și administrative (juridice, comerciale, de administraţie), clădiri social-culturale(teatre, cinematografe, unităţi de ȋnvăţământ, biblioteci, construcţii sportive).

Clădiri industriale sunt următoarele: clădiri de producţie (uzine, fabrici,ateliere), clădiri pentru deservirea activiţăţii industriale (magazii, rezervare, centrale termice, silozuri, bazine).

Clădiri agrozootehnice (agricole) sunt clădiri pentru adăpostirea animalelor, construcţii legumicole (sere, răsadniţe), clădiri pentru adăpostirea inventarului agricol, a produselor agricole (ateliere, magazii, remize).

Construcţii inginerești  sunt toate celelalte construcţii care nu se regăsesc mai sus: căi de comunicaţii, poduri, tuneluri, viaducte, construcţii hidrotehnice, coșuri de fum, turnuri de televiziune și de radiolocaţie, conducte de apă, conducte de gaze, canalizări, linii de transport energie electrică, turbine eoliene.

În funcţie de cercetarea efectuată prin studiul geotehnic, perioada de garanţie și utilizare a materialelor folosite, a modului de proiectare, execuţie, a condiţiilor de ȋntreţinere și utilizare,rezistenţa materialelor, a tipului de ȋncărcare, de acţiunile diferiţilor factori: ȋngheţ/dezgheţ, umiditate, agresivitatea apelor asupra betonului și a metalelor, rezistenţa la coroziune, acţiunea biologică a microorganismelor, clădirile  sunt clasificate funcţie de durata normată a lor astfel:

– Provizorii-cu durată de funcţionare de până la 20ani;

– Normală(gradul III) cu durata de funcţionare de 20-50 ani;

– Mijloce(gradul II) cu durata de funcţionare de 50-100 ani;

– Ridicată(gradul I) cu durata de funcţionare mai mare de 100 ani;

În final, răspunsul la întrebarea iniţială este simplu: studiul geotehnic trebuie făcut pentru orice construcţie, fie nouă sau nu.

Cere oferta de pret!
SUNA ACUM!