Studii Geotehnice de Detaliu

Studiile geotehnice de detaliu se elaborează pentru faza de detalii de execuție, in situațiile în care pentru proiectarea detaliilor de execuție sunt necesare elemente suplimentare fața de cele furnizate de studiul geotehnic elaborat pentru faza de proiect tehnic și care a facut parte și din PAC.

Studiul geotehnic de detaliu aduce în plus o serie de noi informaţii importante, regăsite în lista de mai jos. De notat însă că în timpul proiectării pot apărea modificări de destinaţii ale încăperilor (montări de utilaje grele, de utilaje care provoacă trepidaţii, etc) sau alte recompartimentări fapt pentru care sunt necesare lucrări suplimentare (foraje geotehnice + lucrări geofizice) . Iată astfel şi noile informaţii care pot fi aduse în plus de către studiile geotehnice de detaliu:

 • succesiunea straturilor geologice care alcătuiesc terenul de fundare;
 • coloana litologica a forajelor;
 • parametrii geomecanici: compozitie granulometrica; limite Atterberg( limita de framântare, limita de curgere, indice de plasticitate), indice de consistență; indici de structură(greutati, porozitati)indicele de porozitate, gradul de umiditate); indici de compresibilitate(modulul edometric, ep2, tasarea suplimentară la umezire); Rezistența la tăiere(unghi de frecare interioara, coeziunea);
 • condiţii hidrogeologice si permeabilitatea straturilor;
 • definirea riscului geotehnic;
 • stabilitatea generală si locală a terenului;
 • precizarea adancimii de inghet;
 • prezenţa pământurilor sensibile la umezire, cu umflări si contracţii mari sau a pământurilor lichefiabile;
 • prezenţa ȋn apropierea suprafeţei terenului a faliilor, golurilor carstice sau antropice sau a altor discontinuităţi;
 • încadrarea amplasamentului din punct de vedere al seismicităţii;
 • posibila agresivitate chimică a apei subterane;
 • măsurători privind nivelul apei subterane, direcţia de curgere şi caracterul stratului acvifer (cu nivel liber sau sub presiune).
 • penetrometrie dinamică ușoară(P.D.U.);
 • penetrare dinamică standard(S.P.T.)
 • valori caracteristice ale vitezei vîntului;
 • valori caracteristice ale presiunii de referință a vântului;
 • temperaturi medii anuale; temperaturi minime absolute; temperaturi maxime absolute
 • lucrări geofizice (eletrometrie, seismică)
 • descrierea stratului de fundare; valori de calcul; recomandări privind condițiile de fundare (adancime de fundare, presiuni conventionale, sistem fundare); recomandări generale

În final, dorim totuşi să precizăm, că din dorinţa de a efectua studii geotehnice cât mai bune, noi oferim majoritatea informaţiilor din lista de mai sus încă din studiul geotehnic realizat pentru faza de proiect tehnic. 

Cere oferta de pret!
SUNA ACUM!